جعبه و بسته‌بندی


از آغاز ورود به دنیای صنعتی تا کنون، بسته‌بندی نقش بسیار مهمی در ارتباط با مشتری ایفا می‌کند و هر روز این نقش پر رنگ‌تر می‌شود. تنوع بسیار در بسته‌بندی‌ها می‌تواند هر نوع کالایی را پوشش دهد و هر نوع سلیقه‌ای را راضی کند.