جعبهٔ مقوایی ساده

جعبه‌ها ساده هستند اما تنوع زیادی دارند. همه‌ی پارامترها از جمله نوع جنس، تیراژ و... و حتی چند میلیمتر تغییر در اندازه‌ها، اختلاف قیمت زیادی ایجاد می‌کند. (تغییر قیمت مواد اولیه هم که جای خود دارد!) برای همین به جای قیمت آنلاین، مجبوریم با فرم سفارش کار کنیم... اگر با فرم‌‌ها میانه‌ٔ خوبی نداری، تلفنی تماس بگیر:


  • {{value}}
تیراژ را بنویسید. تیراژ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
طول (سانتیمتر) را بنویسید. طول (سانتیمتر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عرض (سانتیمتر) را بنویسید. عرض (سانتیمتر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ارتفاع (سانتیمتر) را بنویسید. ارتفاع (سانتیمتر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

اگر از رنگ‌های خاص استفاده می‌کنی، پایین فرم توضیح بده.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
توضیحات بیشتر: را بنویسید. توضیحات بیشتر: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات بیشتر: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
ارسال فایل را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...